Αντόνιο Γκουτέρες: Η ΕΕ ηγείται της κλιματικής αλλαγής, μέσω της πρωτοποριακής νομοθεσίας της και πολιτικών όπως η αγορά άνθρακα.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες, Γενικός Γραμματέας Ηνωμένων Εθνών (UN Photo/Manuel Elías)

Η ΕΕ ηγείται της κλιματικής αλλαγής, μέσω της πρωτοποριακής νομοθεσίας της και πολιτικών όπως η αγορά άνθρακα, τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες. Μιλώντας στη σημερινή εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων για την κλιματική αλλαγή και την ανάγκη για ενισχυμένη κλιματική δράση, ο κ. Γκουτέρες συνεχάρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα επιτεύγματά της όσον αφορά το κλίμα, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν είμαστε ακόμα στη γραμμή τερματισμού.

Oμιλία Αντόνιο Γκουτέρες σε εκδήλωση του Eυρωπαϊκού Συμβούλιου Εξωτερικών Σχέσεων με θέμα την κλιματική δράση.

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να μιλήσω σήμερα.

Θα επικεντρώσω τις παρατηρήσεις μου στην κλιματική κρίση και στην ανάγκη για ενισχυμένη κλιματική δράση.

Πρόσφατα, είχαμε θετικές εξελίξεις. Η Ευρωπαΐκή Ένωση, η Ιαπωνία και η Δημοκρατία της Κορέας δεσμεύτηκαν για ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2050, μαζί με περισσότερες από 110 άλλες χώρες.

Η Κίνα είπε ότι θα κάνει το ίδιο πριν το 2060.

Στην αρχή του 2021, χώρες που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 65% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και περισσότερo από to 70% της παγκόσμιας οικονομίας, θα έχουν αναλάβει φιλόδοξες δεσμεύσεις για ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα. Ωστόσο βρισκόμαστε ακόμα πίσω στον αγώνα ενάντια στον χρόνο. Κάθε χώρα, πόλη, χρηματοοικονομικός θεσμός και εταιρεία πρέπει να προσαρμόσουν τα σχέδια τους για να καταλήξουν σε μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050.

Πρέπει να δούμε αυτά τα σχέδια πολύ πριν την COP 26 – ειδικότερα τις Εθνικά Καθορισμένες Συνεισφορές – που απαιτούνται σύμφωνα με την Συμφωνία του Παρισιού και τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές που χρειαζόμαστε για να έχουμε ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα . Οι χώρες G20 – οι οποίες είναι υπεύθυνες για περισσότερο από το 80% της μόλυνσης του κλίματος – πρέπει να δείξουν τον δρόμο.

Η Ευρωπαΐκή Ένωση βρίσκεται στην πρωτοπορία για μηδενικές εκπομπές στο πλάισιο του G20.

Σας καλώ να συνεχίσετε να ηγείσθε με συγκεκριμένες και φιλόδοξες βραχυπρόθεσμες δεσμεύσεις. Είναι απαραίτητο η Ευρωπαΐκή Ένωση να δεσμευθεί για τη μείωση των εκπομπών κατά τουλάχιστον 55% μέχρι το 2030 στις νέες Εθνικά Καθορισμένες Συνεισφορές.

Η Διάσκεψη Στόχων για το Κλίμα, που φιλοξενώ μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Γαλλία στην πέμπτη επέτειο της Συμφωνίας του Παρισιού, αποτελεί την ξεκάθαρη ευκαιρία για την Ευρωπαΐκή Ένωση προκειμένου να παρουσιάσει μια πιο φιλόδοξη δράση για το κλίμα.

Οι ενισχυμένοι στόχοι του G20 σημαίνει επίσης την ευθυγράμμιση των οικονομικών σχεδίων με τα μέτρα ανάκαμψης από την πανδημία και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Με την πλήρη εφαρμογή της “Πράσινης Συμφωνίας” και του Ευρωπαϊκού Μέσου Ανάκαμψης και την ένταξη της κλιματικής αλλαγής στον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό, η Ευρωπαΐκή Ένωση μπορεί να δείξει στον κόσμο πως μπορεί να προχωρήσει προς την κλιματική ουδετερότητα, στην κλιματική ανθεκτικότητα ενώ εξασφαλίζει την ευημερία και την δίκαιη αλλαγή.

Το προταθέν πακέτο επενδύσεων ύψους 1,80 τρισεκατομμυρίων ευρώ αποτελεί μία ευκαιρία να επενδύσουμε σε μέτρα και τεχνολογίες που απαιτούνται για να αποκτήσουμε την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται τώρα για το πως θα κατανεμηθεί η χρηματοδότηση, θα διαμορφώσει την κατεύθυνση της πορείας τα επόμενα χρόνια.

Είναι απαραίτητο η Ευρωπαΐκή Ένωση να επιταχύνει τη μετάβασή της προς καθαρή ενέργεια.

Οι προτάσεις της Ευρωπαΐκής Ένωσης για επιτάχυνση της μετάβασης με έναν τρόπο που αντιμετωπίζει την ανισότητα και προστατεύει αυτούς που πλήττονται από την αλλαγή μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό παράδειγμα για τον υπόλοιπο κόσμο.

Η βιομηχανία άνθρακα εξανεμίζεται , καθώς οι επενδυτές βλέπουν περισσότρα αχρηστευμένα στοιχεία ενεργητικού και οι ψηφοφόροι βλέπουν μεγαλύτερη επιβλαβή μόλυνση και καταστροφή του περιβάλλοντος.

Δεν πρέπει να υπάρξει άλλος άνθρακας, και ο υπάρχων άνθρακα στην Ευρωπαΐκή Ένωση πρέπει να εξαφανιστεί μέχρι το 2030 στις χώρες του ΟΟΣΑ και μέχρι το 2040 παντού.

Ζητώ από την Ευρωπαΐκή Ένωση να σταματήσει την χρηματοδότηση των ορυκτών καυσίμων διεθνώς και να προωθήσει μία αλλαγή στην φορολόγηση από το εισόδημα του άνθρακα.

Η Ευρωπαΐκή Ένωση έχει έναν κρίσιμο ρόλο για να διασφαλίσει ότι οι αναπτυγμένες χώρες που βρίσκονται σε ανάγκη έχουν την απαραίτητη υποστήριξη για να ανακάμψουν με βιώσιμο τρόπο από τον COVID19 και να ενισχύσουν τους δικούς τους κλιματικούς στόχους μέσω της βοήθειας για προσαρμογή και ανθεκτικότητα.

Είναι απαραίτητο να μην αφήσουμε κανέναν πίσω καθώς οικοδομούμε μία παγκόσμια συμμαχία που εργάζεται προς ένα μέλλον μηδενικών εκπομπών.

Βασίζομαι στην Ευρωπαΐκή Ένωση και σε άλλες χώρες δωρητές να διανείμουν 100 δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο για χρηματοδότηση δράσεων για το κλίμα σε αναπτυσσόμενες χώρες, μέσω της κινητοποίησης δημοσίων και ιδιωτικών πόρων.

Βασίζομαι επίσης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να χρησιμοποιήσουν την επιρροή στους πολυμερείς χρηματοοικονομικούς θεσμούς για την ενεργοποίηση στρατηγικών προσαρμογής.

Είναι απαραίτητο να εστιάζουμε όλο και περισσότερο στην κρίση χρέους που αντιμετωπίζουν οι περισσότερεςευάλωτες χώρες.

Καθώς όλο και περισσότερες χώρες σε όλο τον κόσμο δεσμεύονται σε μηδενικές εκπομπές, η Ευρωπαΐκή Ένωση έχει μία σημαντική ευκαιρία για να δείξει το δρόμο της ευθυγράμμισης του διεθνούς εμπορίου με την υλοποίηση των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού.

Η Ευρωπαΐκή Ένωση ηγείται της κλιμματικής δράσης. Έχει ηγηθεί μέσω της πρωτοποριακής νομοθεσίας και πολιτικών όπως η αγορά άνθρακα της ΕΕ.

Η Ευρωπαΐκή Ένωση έχει επίσης ηγηθεί δείχνοντας ότι είναι δυνατόν να περικόψεις εκπομπές ενώ έχεις οικονομική ανάπτυξη.

Η ΕΕ έχει οικοδομήσει την αλληλεγγύη με τις πιο ευάλωτες χώρες σε όλο τον κόσμο.

Συγχαίρουμε την Ευρωπαΐκή Ένωση για τα επιτεύγματα της όσον αφορά το κλίμα αλλά δεν είμαστε ακόμα στη γραμμή τερματισμού.

Καθώς προχωράμε προς την Διάσκεψη Στόχων για το Κλίμα στις 12 Δεκεμβρίου και στο COP26 τον Νοέμβριο του 2021, ο κόσμος θα καταφύγει ξανά στην Ευρωπαΐκή Ένωση για να ηγηθε’ι για το κλίμα.

Καλώ την Ευρωπαΐκή Ένωση να αδράξει αυτές τις ευκαιρίες και να αποκριθεί σ’ αυτό το κάλεσμα για τους ανθρώπους παντού, για την ευημερία, και για για τον πλανήτη τον οποίο όλοι μοιραζόμαστε και από τον οποίο όλοι όλοι εξαρτώμαστε.

ΤΕΛΟΣ