Αξιολόγηση των επιδόσεων της Κύπρου στα Δικαιώματα του Ανθρώπου από την Οικουμενική Περιοδική Αξιολόγηση των Ηνωμένων Εθνών

Οι επιδόσεις της Κύπρου στα Δικαιώματα του Ανθρώπου  θα αξιολογηθούν από την Ομάδα Εργασίας της Οικουμενικής Περιοδικής αξιολόγησης  (UPR) του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ , για τρίτη φορά, την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 σε μια συνάντηση που θα μεταδοθεί απευθείας μέσω του webcast live.

Η Κύπρος είναι ένα από τα 14 Kράτη που θα αξιολογηθούν από την ομάδα εργασίας UPR κατά την επόμενη σύνοδο που πραγματοποιείται  από τις 21 Ιανουαρίου έως την 1η Φεβρουαρίου. Η πρώτη και η δεύτερη αξιολόγηση της UPR για την Κύπρο πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο του 2009 και τον Φεβρουάριο του 2014, αντίστοιχα.

Τα έγγραφα στα οποία βασίζονται οι αξιολογήσεις είναι: 1)  η εθνική έκθεση – πληροφορίες που παρέχονται από το υπό αξιολόγηση κράτος  2) οι πληροφορίες που περιέχονται στις εκθέσεις ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και ομάδων για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, γνωστές ως ειδικές διαδικασίες, όργανα παρακολούθησης των συνθηκών και άλλες οντότητες του ΟΗΕ  3) οι πληροφορίες που παρέχονται από άλλους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών θεσμών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου , των περιφερειακών οργανώσεων και των ομάδων της κοινωνίας των πολιτών.

Οι τρεις εκθέσεις που χρησιμεύουν ως βάση για την αξιολόγηση  της Κύπρου στις 29 Ιανουαρίου μπορούν να αναζητηθούν εδώ.

Τοποθεσία:Αίθουσα 20, Palais des Nations, Γενεύη

Ώρα και ημερομηνία: 09.00 – 12.30, Τρίτη 29 Ιανουαρίου (ώρα Γενεύης, GMT +1 ώρα)

Το UPR είναι μια μοναδική διαδικασία που περιλαμβάνει την περιοδική αξιολόγηση των επιδόσεων για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου  όλων των 193 κρατών μελών του ΟΗΕ. Από την πρώτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2008, όλα τα 193 κράτη μέλη του ΟΗΕ αξιολογήθηκαν δύο φορές μέσα στον πρώτο και τον δεύτερο κύκλο του UPR. Κατά τον τρίτο κύκλο του UPR, αναμένεται εκ νέου από τα κράτη να αναφέρουν τα βήματα που έχουν κάνει για την εφαρμογή των συστάσεων που διατυπώθηκαν κατά τις προηγούμενες αξιολογήσεις τους, τις οποίες  δεσμεύθηκαν να ακολουθήσουν, καθώς και να επισημάνουν  τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τα  δικαιώματα του ανθρώπου στη χώρα.

Επικεφαλής της αντιπροσωπείας  της Κύπρου θα είναι η Λήδα Κουρσουμπά, Επίτροπος Νομοθεσίας

Οι τρεις εκπρόσωποι – χώρες  που υπηρετούν ως εισηγητές (“τρόικα”) για την αξιολόγηση της Κύπρου είναι: η Αυστρία, το Νεπάλ και η Ουρουγουάη

Η  απευθείας μετάδοση στο ίντερνετ της συνόδου θα γίνει στη διεύθυνση http://webtv.un.org .

Ο κατάλογος των ομιλητών και όλες οι διαθέσιμες δηλώσεις που θα γίνουν κατά την αξιολόγηση της Κύπρου θα αναρτηθούν στο UPR Extranet στον ακόλουθο σύνδεσμο [username: hrc extranet (με κενό), κωδικός πρόσβασης:1session].

Η ομάδα εργασίας  του UPR έχει προγραμματιστεί να εγκρίνει τις συστάσεις που υποβλήθηκαν στην Κύπρο στις 31 Ιανουαρίου στις 17.30. Το υπό αξιολόγηση  κράτος μπορεί να εκφράσει τις θέσεις του σχετικά με τις συστάσεις που του υποβάλλονται κατά την αξιολόγησή τους. Οι συστάσεις θα διανεμηθούν στα Μέσα Ενημέρωσης την ίδια μέρα εκ των προτέρων.

ΤΕΛΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κ. Rolando Gómez at +41 (0) 22 917 9711 / rgomez@ohchr.org ή με τον κ. Cédric Sapey at +41 (0) 22 917 9845 /[mailto:[email protected]\]csapey@ohchr.org\

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Οικουμενική Περιοδική Αξιολόγηση επισκεφθείτε τη σελίδα:www.ohchr.org/hrc/upr

Το Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook  Twitter  YouTubeInstagram