Κίνδυνος για τους καθαριστές που μαζεύουν με τα χέρια τα ανθρώπινα απόβλητα.

https://news.un.org/en/story/2019/11/1051291