Διαγωνισμός για νέους επαγγελματίες (Young Professionals Programme – YPP)

Διαγωνισμός για νέους επαγγελματίες (Young Professionals Programme – YPP)

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών διοργανώνει διαγωνισμούς πρόσληψης νέων επαγγελματιών με υψηλά προσόντα, κάθε φορά από διαφορετικές χώρες, με στόχο την μεγαλύτερη γεωγραφική ισορροπία ανάμεσα στο προσωπικό.

http://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=NCE

Τι είναι ο Διαγωνισμός για Νέους Επαγγελματίες του ΟΗΕ;

Ο Διαγωνισμός για Νέους Επαγγελματίες (YPP) είναι μια πρωτοβουλία πρόσληψης για ταλαντούχους επαγγελματίες υψηλής ειδίκευσης ώστε να ξεκινήσουν μια καριέρα ως διεθνείς δημόσιοι υπάλληλοι με τη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών. Αποτελείται από προγράμματα εξετάσεων εισόδου και επαγγελματικής εξέλιξης μόλις οι επιτυχόντες υποψήφιοι ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους στον ΟΗΕ.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Η εξέταση YPP διεξάγεται μία φορά το χρόνο και είναι ανοικτή σε υπηκόους χωρών που συμμετέχουν στην ετήσια διαδικασία πρόσληψης. Η λίστα των χωρών που συμμετέχουν δημοσιεύεται ετησίως και διαφέρει από έτος σε έτος.

Βασικά κριτήρια για την αίτηση:

  • Πρέπει να έχετε την εθνικότητα μίας από τις συμμετέχουσες χώρες.
  • Πρέπει να έχετε τουλάχιστον ένα πτυχίο πανεπιστημίου σχετικό με το αντικείμενο για το οποίο υποβάλετε αίτηση.
  • Πρέπει να είστε 32 ετών ή νεότεροι το έτος της εξέτασης.
  • Πρέπει να γνωρίζετε άπταιστα είτε αγγλικά είτε γαλλικά.

Συμμετέχουσες Χώρες

Κάθε χρόνο, οι συμμετέχουσες χώρες διαφέρουν. Για τον ακριβή κατάλογο των χωρών παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του YPP.

Συμμετοχή του προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών

Η εξέταση αυτή διεξάγεται επίσης για μέλη του προσωπικού της Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών που εργάζονται στο πλαίσιο της Γενικής Υπηρεσίας και άλλες συναφείς κατηγορίες και επιδιώκουν μια σταδιοδρομία εντός των επαγγελματικών ανώτερων κατηγοριών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέλη του προσωπικού που συμμετέχουν στον διαγωνισμό νέων επαγγελματιών, κάντε κλικ εδώ.

Θέματα εξέτασης

Ανάλογα με τις ανάγκες στελέχωσης προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών, οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση για διάφορα θέματα εξετάσεων. Οι περιγραφές των ευθυνών, οι αναμενόμενες ικανότητες και οι εκπαιδευτικές απαιτήσεις διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.