Διεθνής Ημέρα Μείωσης Φυσικών Καταστροφών. Αντόνιο Γκουτέρες: Ο COVID-19 μας έχει δείξει ότι οι συστηματικοί κίνδυνοι απαιτούν τη διεθνή συνεργασία.

13 Οκτωβρίου 2020 – Διεθνής Ημέρα Μείωσης Φυσικών Καταστροφών

Μήνυνα Αντόνιο Γκουτέρες, Γενικού Γραμματέας ΟΗΕ:Ο COVID-19 μας έχει δείξει ότι οι συστηματικοί κίνδυνοι απαιτούν τη διεθνή συνεργασία.

Διεθνής Ημέρα Χηρών Η πανδημία του COVID-19 έχει ξαναστρέψει την προσοχή στη σημασία της μείωσης του κινδύνου φυσικών καταστροφών. Πολλές χώρες αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα πολλαπλές κρίσεις. Θα έχουμε περισσότερες τέτοιες καταστάσεις. Ωστόσο έχουμε δει μικρή πρόοδο στη μείωση της απορρύθμισης του κλίματος και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

Οι κακές καταστάσεις γίνονται απλώς χειρότερες χωρίς την καλή διαχείριση του κινδύνου φυσικών καταστροφών. Ο κίνδυνος φυσικών καταστροφών δεν αποτελεί μόνον ευθύνη των τοπικών και εθνικών αρχών.

Ο COVID-19 μας έχει δείξει ότι οι συστηματικοί κίνδυνοι απαιτούν τη διεθνή συνεργασία.

Καλή διαχείριση του κινδύνου φυσικών καταστροφών σημαίνει δράση στη βάση της επιστήμης και των γεγονότων.

Αυτό απαιτεί την πολιτική δέσμευση στο υψηλότερο επίπεδο για να πετύχουμε τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και το Πλαίσιο Σεντάι για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών.

Το πέρασμα του τυφώνα Ντόριαν στις Μπαχάμες το 2019. (UN Photo/OCHA/Mark Garten)

Για να εξαλείψουμε την πείνα και να μειώσουμε τις συνεπειες της κλιματικής αλλαγής, πρέπει να βάλουμε το κοινό καλό πάνω από τα άλλα ενδιαφέροντα.

Για τους λόγους αυτούς και ακόμη περισσότερους, η φετινή Διεθνής Ημέρα Μείωσης Φυσικών Καταστροφών αφορά την ενίσχυση της διακυβέρνησης για τη μείωση των φυσικών καταστροφών για να οικοδομήσουμε ένα πιο ασφαλές και ανθεκτικό κόσμο.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ – ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ – ΕΤΗ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΤΟΥ ΟΗΕ