Διεθνής Ημέρα Μητρικής Γλώσσας 2019 – Τουλάχιστον το 43% των περίπου 6000 γλωσσών που μιλιούνται στον κόσμο, κινδυνεύουν.

Οι γλώσσες, με τις σύνθετες επιπτώσεις τους στην ταυτότητα, την επικοινωνία, την κοινωνική ένταξη, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη, έχουν στρατηγική σημασία για τους ανθρώπους και τον πλανήτη.

Ωστόσο, εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης, βρίσκονται  όλο και περισσότερο υπό απειλή  ή εξαφανίζονται εντελώς. Όταν οι γλώσσες χάνονται, χάνεται και η πλούσια ιστορία της πολιτιστικής ποικιλομορφίας στον κόσμο. Οι ευκαιρίες, οι παραδόσεις, η μνήμη, οι μοναδικοί τρόποι σκέψης και έκφρασης – πολύτιμες πηγές για την εξασφάλιση καλύτερου μέλλοντος – χάνονται επίσης. Κάθε δύο εβδομάδες μια γλώσσα εξαφανίζεται, παίρνοντας μαζί της μια ολόκληρη πολιτιστική και πνευματική κληρονομιά.

Τουλάχιστον το 43% των περίπου  6000 γλωσσών που μιλιούνται στον κόσμο, κινδυνεύουν. Μόνο μερικές εκατοντάδες γλώσσες έχουν πραγματικά μια θέση στα εκπαιδευτικά συστήματα και στον δημόσιο τομέα και λιγότερες από εκατό χρησιμοποιούνται στον ψηφιακό κόσμο.

Η Διεθνής Ημέρα Μητρικής  Γλώσσας εορτάζεται από τον Φεβρουάριο του 2000 κάθε χρόνο, με στόχο  την προώθηση της γλωσσικής και πολιτισμικής πολυμορφίας και της πολυγλωσσίας.

Οι γλώσσες είναι τα ισχυρότερα μέσα διατήρησης και ανάπτυξης της υλικής και άυλης κληρονομιάς μας. Όλες οι κινήσεις για την προώθηση της διάδοσης των μητρικών γλωσσών θα συμβάλουν όχι μόνο στην ενθάρρυνση της γλωσσικής πολυμορφίας και στην πολυγλωσσική εκπαίδευση αλλά και στην ανάπτυξη πληρέστερης συνειδητοποίησης των γλωσσικών και πολιτιστικών παραδόσεων σε ολόκληρο τον κόσμο και στην ενθάρρυνση της αλληλεγγύης που βασίζεται στην κατανόηση, την ανοχή και το διάλογο.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 40% του πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση σε εκπαίδευση σε γλώσσα που μιλούν ή καταλαβαίνουν. Παρ’όλα αυτά, σημειώνεται πρόοδος στην πολυγλωσσική εκπαίδευση – βασισμένη στη μητρική γλώσσα, με την αυξανόμενη κατανόηση της σπουδαιότητάς της, ιδιαίτερα στην πρώιμη σχολική φοίτηση, και μεγαλύτερη δέσμευση για την ανάπτυξή της στη δημόσια ζωή.

Οι πολυγλωσσικές και πολυπολιτισμικές κοινωνίες υπάρχουν μέσω των γλωσσών τους, οι οποίες μεταδίδουν και διατηρούν τις παραδοσιακές γνώσεις και πολιτισμούς με βιώσιμο τρόπο.