Είναι ο κόσμος έτοιμος να τερματίσει την εποχή του άνθρακα και να ασπαστεί την καθαρή ενέργεια;

Η πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια έχει μετατρέψει τον κόσμο, βοηθώντας τις χώρες να αναπτύξουν τις οικονομίες τους και βγάζοντας εκατομμύρια ανθρώπους από τη φτώχεια. Ωστόσο, η επιτυχία αυτή έχει φτάσει σε μεγάλο κόστος: ο ενεργειακός τομέας, ο οποίος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα, είναι υπεύθυνος για το 40% περίπου των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα – ένα από τα λεγόμενα αέρια θερμοκηπίου, τα οποία παγιδεύουν θερμότητα στην ατμόσφαιρα και ανεβάζουν τη θερμοκρασία της Γης – και σχεδόν τα δύο τρίτα αυτών των εκπομπών προέρχονται από άνθρακα.