Ειρήνη και Ασφάλεια

Η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αμίνα Μοχάμεντ σε επίσκεψη της στο Αφγανιστάν. Photo UNAMA / Fardin Waezi.

Η διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης είναι ο κεντρικός στόχος των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη, τα Κράτη-Μέλη συμφωνούν να επιλύουν τις διαφορές με ειρηνικά μέσα και να απέχουν από την άσκηση απειλών ή τη χρήση βίας εναντίον άλλων κρατών.

Όλα αυτά τα χρόνια, ο ΟΗΕ έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο βοηθώντας στην εκτόνωση διεθνών κρίσεων και στην επίλυση μακροχρόνιων συγκρούσεων. Έχει αναλάβει πολυσύνθετες επιχειρήσεις στον τομέα της επίτευξης και διατήρησης της ειρήνης όπως και στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο ΟΗΕ έχει επίσης εργαστεί για να προλάβει το ξέσπασμα συγκρούσεων. Μετά δε από μια σύγκρουση, αναλαμβάνει όλο και περισσότερο δράση για να αντιμετωπίσει τη ρίζα της αιτίας της σύγκρουσης και να θέσει τα θεμέλια για μια βιώσιμη ειρήνη.