Επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ:Η εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας, είναι το μόνο μονοπάτι για σταθεροποίηση στο Μάλι.

Η εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας του 2015 στο Μάλι παρέχει τη μοναδική οδό σταθεροποίησης εκεί, δήλωσε ο επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στο Συμβούλιο Ασφαλείας την Τετάρτη.