ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

UN Flag Residence Palace

United Nations Regional Information Centre (UNRIC)

Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών (UNRIC)

Διεύθυνση:
Rue de la Loi 155
Block C2, 7th Floor
Brussels
1040
Brussels
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: +32 2 788 8484
Fax: +32 2 788 8485
http://www.unric.org