Η βία κατά των γυναικών, εμπόδιο σε ένα ειρηνικό μέλλον για όλους.

Ανώτεροι αξιωματούχοι από όλα τα Ηνωμένα Έθνη,την Τετάρτη,  εξέφρασαν την  αλληλεγγύη τους προς όλους τους επιζήσαντες της βίας κατά των γυναικών και προς τους ακτιβιστές που εργάζονται για να τερματίσουν αυτή την τόσο συνηθισμένη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.