Η βιώσιμη αλιεία επιβιώνει στον ανεπτυγμένο κόσμο, μειώνεται όμως στις φτωχότερες περιοχές.

 

Περισσότεροι άνθρωποι από ποτέ βασίζονται στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια για τρόφιμα και εισόδημα, ωστόσο, η θαλάσσια βιομηχανία αντιμετωπίζει έναν «επικίνδυνο» διαχωρισμό βιωσιμότητας όταν συγκρίνει τις τάσεις στον ανεπτυγμένο κόσμο έναντι εκείνων στις φτωχότερες περιοχές, όπως αποκάλυψε την Δευτέρα, ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας.