Η Eνίσχυση των Ηνωμένων Εθνών

Η Eνίσχυση των Ηνωμένων Εθνών
Ο κόσμος αλλάζει και μαζί με αυτόν αλλάζουν και οι απαιτήσεις από τα Ηνωμένα Έθνη. Ο ΟΗΕ ο κατάλληλος οργανισμός για τη διεθνή δράση. Προσφέρει μια μοναδική νομιμοποίηση στην παγκόσμια δράση χάρη στην καθολική συμμετοχή σε αυτόν,  στις χωρίς αποκλεισμούς διαδικασίες λήψης αποφάσεων, στη μοναδική εμβέλειά του και στην ικανότητά του να παρέχει κρίσιμης σημασίας υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για τη διεθνή ειρήνη, την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία.

Η Διαδικασία Ανανέωσης

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν δεσμευτεί σε μια συνεχή διαδικασία αλλαγής και μεταρρύθμισης, με στόχο την ενίσχυση της ικανότητάς τους να ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις και να παρέχουν υπηρεσίες ζωτικής σημασίας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό σημαίνει:
•    Συνεχής έμφαση στη διαφάνεια, την υποχρέωση λογοδοσίας, την ακεραιότητα, την αποτελεσματικότητα και την ευελιξία.
•    Δημιουργία ενός περιβάλλοντος βελτίωσης και καινοτομίας καλοδεχούμενη.
•    Οι προσπάθειες αυτές έχουν στόχο την προσφορά βοήθειας σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, την πραγματοποίηση περισσότερων με τα μέσα που διαθέτουμε και την ενίσχυση της υποχρέωσης λογοδοσίας.

 

Τα αποτελέσματα

Χώρες και πολίτες σε όλο τον κόσμο διαθέτουν πόρους και υπολογίζουν στο ότι ο ΟΗΕ εργάζεται για αυτές με στόχο ένα καλύτερο και πιο ασφαλή κόσμο.

Περισσότερα με τα μέσα που διαθέτουμε

Προκειμένου να αυξήσουμε τα οφέλη και τους πόρους των Ηνωμένων Εθνών, βελτιώνουμε την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των υπηρεσιών μας, εκλογικεύουμε τις δομές μας, δημιουργούμε ένα παγκόσμιο και δυναμικό προσωπικό και ενθαρρύνουμε την καινοτομία σε κάθε τομέα.

Ενίσχυση της Υποχρέωσης Λογοδοσίας

Η Υποχρέωση Λογοδοσίας παίρνει διάφορες μορφές, από το καθήκον του οργανισμού να εφαρμόζει τις αποφάσεις των κρατών-μελών, μέχρι τη σωστή διακυβέρνηση από τα κράτη-μέλη και την ευθύνη του προσωπικού  να συμμορφώνεται με τα υψηλότερα πρότυπα συμπεριφοράς προκειμένου να στηρίξει τον ΟΗΕ και τους στόχους του.