Θέσεις Εργασίας -Jobs

 

  Θέσεις Εργασίας

Για να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά, η Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών έχει συνεχή ανάγκη από προσωπικό.

3913107 f520

Θέσεις εργασίας του Συστήματος ΟΗΕ στις Βρυξέλλες

Γραμματεία Ηνωμένων Εθνών

Μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις εργασίας στη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών στο http://careers.un.org

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες, Ταμεία και Προγράμματα του ΟΗΕ

Οι Εξειδικευμένες Υπηρεσίες, τα Ταμεία και τα Προγράμματα του ΟΗΕ (UNESCO, UNICEF, WHO κτλ.) έχουν ξεχωριστές διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμβουλεύονται τους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους ώστε να ενημερώνονται σχετικά με τις ανοιχτές θέσεις εργασίας.

Πληροφορίες για προσλήψεις σε περισσόπτερες από 40 Εξειδικευμένες Υπηρεσίες, Ταμεία και Προγράμματα του ΟΗΕ μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

Ειρηνευτικές Αποστολές

Εκτός από τους “Κυανόκρανους”, το στρατιωτικό δηλαδή προσωπικό που διαθέτουν απευθείας τα Κράτη Μέλη του ΟΗΕ, στις ειρηνευτικές αποστολές υπηρετεί και πολιτικό προσωπικό. Πληροφορίες για πρόσληψεις στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ μπορείτε να βρείτε στο

https://peacekeeping.un.org/en/working-with-us

Αποδοχές, επιδόματα, και υπηρεσιακή κατάταξη στα Ηνωμένα Έθνη:

http://www.un.org/Depts/OHRM/salaries_allowances/

UNBT-banner

Κενές θέσεις εργασίας στο Σύστημα των Ηνωμένων Εθνών στις Βρυξέλλες

Ανακοινώσεις για κενές θέσεις εργασίας και πρακτικής άσκησης στα διάφορα γραφεία του ΟΗΕ στις Βρυξέλλες δημοσιεύονται στη σελίδα http://www.unric.org/en/un-system-vacancies-in-brussels

 Οι Θέσεις Εργασίας στα Κοινωνικά Δίκτυα

Facebook http://www.facebook.com/UN.Careers
Twitter http://twitter.com/un_careers
Linkedin http://linkd.in/un_careers
YouTube http://www.youtube.com/watch?v=k-MEIkzPMmE

http://www.youtube.com/watch?v=Z0pmqenzppc

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΑΓΓΛΙΚΑ) ΕΔΩ.