Κλιματική αλλαγή: Ακόμη ένα έτος ρεκόρ εκπομπών αερίων.

Τα επίπεδα των τριών κύριων αερίων που εγκλωβίζουν τη θερμότητα, το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το μεθάνιο και το οξείδιο του αζώτου που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα, είναι πολύ υψηλά, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών.