Μήνυμα του Γενικού Γραμματέα για τη Διεθνή Ημέρα για την Κατάργηση της Δουλείας

SG
Stakeout by Secretary General Antonio Guterres.

Η Διεθνής Ημέρα για την Κατάργηση της Δουλείας μάς καλεί να θυμηθούμε τα θύματα σε όλον τον κόσμο και να συλλογιστούμε την πορεία για την εξάλειψη όλων των σύγχρονων μορφών δουλείας, όπως η αναγκαστική εργασία, η παιδική εργασία, ο εξαναγκασμός σε γάμο, η καταναγκαστική εργασία και η εμπορία ανθρώπων.

Ο φετινός εορτασμός συμπίπτει με την 90ή επέτειο της Σύμβασης «περί δουλείας» του 1926 και την 60ή επέτειο της Συμπληρωματικής Σύμβασης του 1956 για την Κατάργηση της Δουλείας, του Δουλεμπορίου και Θεσμών και Πρακτικών παρόμοιων με τη δουλεία.

Ενθαρρυνόμαστε από τη μείωση του αριθμού των παιδιών που είναι θύματα παιδικής εργασίας, την επέκταση ολοκληρωμένων νομικών και πολιτικών πλαισίων για την αντιμετώπιση της σύγχρονης δουλείας και του εμπορίου ανθρώπων, καθώς και από την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.

Ωστόσο, σύμφωνα με υπολογισμούς της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, περίπου 21 εκατομμύρια άνθρωποι είναι θύματα αναγκαστικής εργασίας και υπόκεινται ακραία εκμετάλλευση, κακομεταχείριση και βία, συμπεριλαμβανομένης σεξουαλικής βίας και βίας με βάση το φύλο. Όλοι όσοι αντιμετωπίζουν πολλαπλές μορφές διακρίσεων, γυναίκες, παιδιά, αυτόχθονες, μειονότητες, άτομα αφρικανικής καταγωγής και άτομα με αναπηρία, συχνά είναι άκρως ευάλωτοι σε εκμετάλλευση και κακομεταχείριση.

Η τρέχουσα αύξηση των περιπτώσεων ποινικοποίησης της μετανάστευσης έχει επιβαρύνει την ευπάθεια εκατομμυρίων ανθρώπων που ξεφεύγουν από συγκρούσεις, διώξεις, κρίσεις και συνθήκες ακραίας φτώχειας, και οι οποίοι μπορούν εύκολα να γίνουν θύματα διακινητών και όσων εκμεταλλεύονται την απελπισία τους.  

Η Ατζέντα του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη καλεί τη διεθνή κοινότητα να «λάβει άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα για την εξάλειψη της αναγκαστικής εργασίας, της σύγχρονης δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων και για τη διασφάλιση της απαγόρευσης και της εξάλειψης των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένων της στρατολόγησης και της χρήσης παιδιών ως στρατιώτες, και ως το 2025 την εξάλειψη όλων των μορφών παιδικής εργασίας». 

Η επίτευξη του στόχου αυτού δεν είναι μόνο ζήτημα νομικής απαγόρευσης της δουλείας παγκοσμίως αλλά και καταπολέμησης των αιτιών της, επεκτείνοντας την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τα θύματα και αυξάνοντας τον αριθμό των διατάξεων περί αποκατάστασης.  

Το Ταμείο Εθελοντικών Εισφορών των ΗΕ κατά των Σύγχρονων Μορφών Δουλείας συμβάλλει στην αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των χιλιάδων θυμάτων και των οικογενειών τους, χρηματοδοτώντας προγράμματα υπηρεσιών αποκατάστασης. Καλώ τα κράτη μέλη, τις επιχειρήσεις, ιδιωτικά ιδρύματα και δωρητές να αυξήσουν τις συνεισφορές τους.

           Μαζί, μπορούμε να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας και να απαλλάξουμε τον κόσμο από αυτήν την ειδεχθή πρακτική.