Μήνυμα του Γ.Γ. Αντόνιο Γκουτέρες για την Διεθνή Ημέρα για την Πολυμέρεια και την Διπλωματία για την Ειρήνη

Αντόνιο Γκουτέρες, ΓΓ ΟΗΕ: O πρώτος αυτός εορτασμός της Διεθνούς Ημέρας για την Πολυμέρεια και την Διπλωματία για την Ειρήνη υπογραμμίζει την αξία της διεθνούς συνεργασίας για το κοινό καλό.  Για σχεδόν 75 χρόνια, οι πολυμερείς συμφωνίες που θεσπίστηκαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουν σώσει ζωές, ενίσχυσαν την οικονομική και κοινωνική πρόοδο, προάσπισαν τα ανθρώπινα δικαιώματα και, αν μη τι άλλο, συνέβαλαν στην αποτροπή  μίας νέας παγκόσμιας σύρραξης.  Από τo διεθνές δίκαιο μέχρι την προώθηση της ισότητας των φύλων, από την προστασία του περιβάλλοντος έως τον περιορισμό της αύξησης φονικών όπλων και θανατηφόρων ασθενειών, η πολυμέρεια και η διπλωματία έχουν αποδεδειγμένο ιστορικό  προσφοράς στην ανθρωπότητα.

 Αλλά αυτή η συνεργασία δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη.  Αυτή η νέα Διεθνής Ημέρα πέφτει σε μια εποχή που οι πολυμερείς προσπάθειες δέχονται  πιέσεις από ανεπίλυτες συγκρούσεις, τη ραγδαία κλιματική αλλαγή, τη διεύρυνση των ανισοτήτων και άλλες απειλές.  Οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν ποικίλες ευκαιρίες αλλά και το ενδεχόμενο διαταραχών στην αγορά εργασίας, την κοινωνική συνοχή και την απόλαυση των δικαιωμάτων μας.  Ζούμε σε ένα παράδοξο: οι παγκόσμιες προκλήσεις είναι πιο συνδεδεμένες, αλλά οι απαντήσεις μας γίνονται όλο και πιο κατακερματισμένες.  Βλέπουμε ένα αυξανόμενο έλλειμμα εμπιστοσύνης στις κυβερνήσεις, τους πολιτικούς θεσμούς και τους διεθνείς οργανισμούς και την αυξανόμενη ελκυστικότητα εθνικιστικών και λαϊκιστικών φωνών που δαιμονοποιούν και διαιρούν.  Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο ενόψει των σημερινών προκλήσεων, για τις οποίες η συλλογική δράση είναι απαραίτητη.

 Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, πρέπει να θυμηθούμε την αίσθηση του κατεπείγοντος που είχαν οι ιδρυτές των Ηνωμένων Εθνών και να δώσουμε νέα πνοή στα εργαλεία του Οργανισμού.  Οι αρχές της συνεργασίας αντέχουν, αλλά οι λεπτομέρειες πρέπει να λάβουν υπόψη τον ταχύτατα μεταβαλλόμενο κόσμο μας.  Χρειαζόμαστε ισχυρότερη δέσμευση για μια τάξη βασισμένη σε κανόνες, με έναν αποτελεσματικό Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στο κέντρο της.  Χρειαζόμαστε μια δικτυωμένη πολυμέρεια, με στενή συνεργασία μεταξύ διεθνών και περιφερειακών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών τραπεζών.  Και καθώς οι κυβερνήσεις και οι διεθνείς οργανισμοί δεν μπορούν να το κάνουν μόνοι τους, χρειαζόμαστε μια πολυμέρεια χωρίς αποκλεισμούς, η οποία θα βασίζεται σε εταιρικές σχέσεις με την επιχειρηματική κοινότητα, την κοινωνία των πολιτών, τα κοινοβούλια, τις ακαδημαϊκές και φιλανθρωπικές κοινότητες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως τους νέους.

 Αλλά δεν αρκεί να διακηρύξουμε την αρετή της πολυμέρειας. Πρέπει να αποδείξουμε την προστιθέμενη αξία του.  Δεν είναι επίσης αποδεκτό να απορρίπτονται οι αμφισβητίες. Πρέπει να δείξουμε ότι η πολυμέρεια μπορεί να ανταποκριθεί στις παγκόσμιες ανησυχίες και να προσφέρει μια δίκαιη παγκοσμιοποίηση που ανυψώνει τους πάντες.  

 Ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών δείχνει το δρόμο, με το όραμά του για ανθρώπους και χώρες που ζουν ως καλοί γείτονες, υπερασπιζόμενοι τις οικουμενικές αξίες και αναγνωρίζοντας το κοινό μας μέλλον. Η ενίσχυση της πολυμέρειας σημαίνει την ενίσχυση της δέσμευσής μας για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και την οικοδόμηση ενός ασφαλέστερου, πιο δίκαιου κόσμου για τις μελλοντικές γενιές.  Αυτή η δέσμευση είναι αναγκαία τώρα περισσότερο από ποτέ – από τα Ηνωμένα Έθνη και από ηγέτες και πολίτες σε όλο το κόσμο.