Αντόνιο Γκουτέρες: Να κάνουμε τα λόγια πράξεις για να πετύχουμε τους 17 Στόχους.

© UNICEF/Ricardo Franco Απαιτείται μεγαλύτερη πρόοδος στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και της φτώχειας και άλλων ανισοτήτων, εάν ο κόσμος πρόκειται να επιτύχει τους 17 στόχους των 17 ΣΒΑ.

Να κάνουμε εντατικές προσπάθειες για να επιστρέψουμε στον  δρόμο για την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. 

«Σήμερα, είμαστε εδώ για να μετατρέψουμε τις ιδέες  της Κοινής μας Ατζέντας μας σε δράση –  να τις κάνουμε από αφηρημένες, συγκεκριμένες», δήλωσε ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Ενημερώνοντας τον παγκόσμιο οργανισμό για την Κοινή μας Ατζέντα, που εγκαινιάστηκε  το 2021 εν μέσω της πανδημίας COVID-19 ως ο οδηγός για την υλοποίηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), ο ΓΓ ΟΗΕ  υπέβαλε έκθεση προόδου και έκανε έκκληση για δράση.

Εκτός Πορείας

Στα μέσα της πορείας για την υλοποίηση της Ατζέντας του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα, είπε.

«Στα μισά του δρόμου για το 2030, είμαστε μακριά από την πορεία. Αυτή πρέπει να είναι η χρονιά που θα θέσουμε τα θεμέλια για μια πιο αποτελεσματική παγκόσμια συνεργασία που μπορεί να αντιμετωπίσει τις σημερινές προκλήσεις, καθώς και τους νέους κινδύνους και απειλές.

Η μετατροπή των λόγων σε πράξεις είναι το κλειδί, είπε ο Αντόνιο Γκουτέρες. Μπορούμε να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις που έχουν προκύψει από το 2015, συμπεριλαμβανομένων των κενών στη διακυβερνητική συνεργασία.

Στα σημαντικά βήματα περιλαμβάνονται η σημαντική πρόοδος όσον αφορά τις απώλειες και τις ζημίες, η αναγνώριση του δικαιώματος σε ένα καθαρό, υγιές και βιώσιμο περιβάλλον, η σύνοδος κορυφής για τον μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, ο παγκόσμιος επιταχυντής για την απασχόληση και την κοινωνική προστασία και η δημιουργία Γραφείου Νεολαίας των Ηνωμένων Εθνών.

Πιο κοντά στoν γκρεμό

«Όμως, βρισκόμαστε στην  αρχή», είπε. «Πρέπει να πάμε όλο και πιο βαθιά. Για το κλίμα, για τις συγκρούσεις, για την ανισότητα, για την επισιτιστική ανασφάλεια, για τα πυρηνικά όπλα – είμαστε πιο κοντά στον γκρεμό από ποτέ».

Ωστόσο, οι συλλογικοί μηχανισμοί επίλυσης προβλημάτων δεν ταιριάζουν με τον ρυθμό ή την κλίμακα των προκλήσεων, είπε. Προειδοποίησε ότι οι τρέχουσες μορφές πολυμερούς διακυβέρνησης, σχεδιασμένες για μια περασμένη εποχή,  δεν επαρκούν για τον σημερινό περίπλοκο, διασυνδεδεμένο, ταχέως μεταβαλλόμενο και επικίνδυνο κόσμο.

Διάσωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Σύνοδος Κορυφής των ΣΒΑ, που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο στο μέσο της Ατζέντας 2030, «πρέπει να σηματοδοτήσει τη σημαντική πρόοδο», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας. Παρότρυνε τα κράτη μέλη να αναλάβουν σαφή δέσμευση για τη διάσωση των Στόχων, καθορίζοντας το εθνικό τους όραμα για μετασχηματισμό, το οποίο θα βασίζεται σε συγκεκριμένα σχέδια, σημεία αναφοράς και δεσμεύσεις.

«Στη Σύνοδος Κορυφής για τους ΣΒΑ πρέπει να δεσμευτούμε ότι δεν θα αφήσουμε κανέναν πίσω, » είπε.

Ο ΟΗΕ λέει ότι ο κόσμος δεν βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης το 2030.

Νέες Πολιτικές 

Επανέλαβε την έκκλησή του προς την Ομάδα των 20 χωρών να συμφωνήσει σε ετήσια τόνωση ύψους 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την υποστήριξη των χωρών του παγκόσμιου Νότου πριν από τη Σύνοδο Κορυφής των ΣΒΑ. Εν τω μεταξύ, είπε ότι το γραφείο του θα εκδώσει 11 ενημερωτικά σημειώματα πολιτικής που θα αντιμετωπίζουν τόσο πιεστικά ζητήματα όπως ο κυβερνοπόλεμος και η οικοδόμηση μιας πιο αποτελεσματικής παγκόσμιας οικονομίας.

* *** *