Μπαν Γκι-Μουν (Δημοκρατία της Κορέας)

Μπαν Γκι-Μουν (Δημοκρατία της Κορέας)

2007-2016

Ban Ki-moon, born 13 June 1944, was the eighth Secretary-General of the United Nations.