Μόνο η «πραγματική δράση» θα ενισχύσει τις ειρηνευτικές προοπτικές Ισραήλ – Παλαιστίνης.

Τα εμπόδια στη διαρκή συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης συνεχίζουν να ορθώνονται, όπως δήλωσε ο Ειδικός Συντονιστής του ΟΗΕ για την Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή, την Τετάρτη,  στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας την Τετάρτη και μόνο μια «πραγματική δράση» για μια λύση δύο κρατών θα αλλάξει αυτή τη δυναμική.