Νέο πρόγραμμα υποστήριξης εκατομμύριων Βενεζουελάνων πρόσφυγων και μεταναστών.

https://news.un.org/en/story/2019/11/1051271