Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη

habitat

Μία από τις κεντρικές εντολές του ΟΗΕ είναι η ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου, η επίτευξη της πλήρους απασχόλησης και η δημιουργία συνθηκών κατάλληλων για οικονομική και κοινωνική πρόοδο και ανάπτυξη. Σχεδόν τo 70% τoυ έργου του ΟΗΕ είναι αφιερωμένο στην επίτευξη αυτής της εντολής. Το έργο αυτό καθοδηγείται από την πεποίθηση ότι η εξάλειψη της φτώχειας και η βελτίωση της ευημερίας των ανθρώπων σ’ ολόκληρο τον κόσμο αποτελούν απαραίτητα βήματα για τη δημιουργία συνθηκών που θα οδηγήσουν σε μια διαρκή ειρήνη.

Ο ΟΗΕ διαθέτει μοναδικές δυνάμεις για την προώθηση της Ανάπτυξης. Η παρουσία του είναι παγκόσμια ενώ έχει εξουσιοδότηση να καλύπτει τιε κοινωνικές, οικονομικές και έκτακτες ανάγκες. Ο ΟΗΕ δεν εξυπηρετεί κανένα ιδιαίτερο εθνικό ή οικονομικό συμφέρον. ‘Όλες οι χώρες, πλούσιες και φτωχές, έχουν φωνή στη λήψη σημαντικών πολιτικών αποφάσεων.

Ανθρωπιστικές καταστροφές μπορούν να συμβούν οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Όποια κι αν είναι η αιτία, πλημμύρες, ξηρασία, σεισμοί ή συγκρούσεις, μια ανθρωπιστική καταστροφή σημαίνει απώλειες ζωών, πρόσφυγες, κοινωνίες που δεν μπορούν να αυτοσυντηρηθούν και μεγάλο πόνο.