Οι Ενημερωτικές μας Εκστρατείες

Με στόχο την ενημέρωση και τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού κοινού στο έργο των Ηνωμένων Εθνών,  αποφασίσαμε το 2007να ξεκινήσουμε μια  εκστρατεία ενημέρωσης του Ευρωπαϊκου κοινού επιλέγοντας κάθε χρόνο ένα επίκαιρο θέμα, με γνώμονα τις προτεραιότητες του ΟΗΕ, των κυβερνήσεων και των οργανώσεων  της κοινωνίας των πολιτών.

Το 2008, επιλέξαμε την 60η επέτειο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το KnowYourRights2008 έγινε η πρώτη μας εκστρατεία.

Η Διάσκεψη του ΟΗΕ για τη Κλιματική Αλλαγή, που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2009 στην Κοπεγχάγη, αποτέλεσε την αφορμή για τη δεύτερη εκστρατεία μας με τίτλο CoolPlanet2009.

 

Το 2010 γιορτάσαμε την 10η επέτειο της Διακήρυξης της Χιλιετίαςδίνοντας έμφαση στους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας και οργανώνοντας τον πρώτο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Διαφήμισης  – WeCanEndPoverty2010.

Η δημιουργία της υπηρεσίας του ΟΗΕ UN Women το 2011 αποτέλεσε την ευκαιρία για το UNRIC να δείξει την υποστήριξή του ξεκινώντας ένα δεύτερο Διαγωνισμό Διαφήμισης και την τέταρτη εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού “Create4theUN: Say No to Violence Against Women 2011” 

Για το 2012, και με την ευκαιρία της Συνόδου Ρίο+20 έχουμε επιλέξει το «Το Νερό Είναι Ζωή» ως το κεντρικό μας θέμα.