Οι Παγκόσμιοι Στόχοι στην κορυφή των προτεραιοτήτων του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος της 74ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, παρουσίασε τη Δευτέρα τις προτεραιότητές του για το 2020, οι οποίες αποσκοπούν στην πραγματοποίηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης μέχρι την αρχή της επόμενης δεκαετίας.