Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ στο Πρόγραμμα Σπουδών του Παντείου

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Σπουδών του προπτυχιακού προγράμματος το μάθημα με τίτλο “Οι 17 Στόχοι  του ΟΗΕ”. 

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των σύγχρονων διεθνών πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με επίκεντρο την Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τους 17 στόχους του OHE.

Το μάθημα ξεκίνησε να διδάσκεται κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020 στο χειμερινό εξάμηνο με σκοπό να υπογραμμιστεί η σπουδαιότητα των 17 Στόχων του ΟΗΕ στην καθημερινότητα μας αλλά και την ενημέρωση των φοιτητών και των φοιτητριών μας για την υλοποίηση -στην πράξη- αυτών προς την επίτευξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης έως το 2030. Υπογραμμίζεται συγχρόνως, ο εξαιρετικά σημαντικός ρόλος των πανεπιστημίων προς αυτή την κατεύθυνση.

Η εμβάθυνση στους 17 Στόχους και τους 169 υποστόχους της Ατζέντας 2030 στοχεύει στην κατανόηση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης υπό το νέο πρίσμα των σύγχρονων πολιτικών αλλά και την ανάγκη ουσιαστικής συμμετοχής όλων μας για την θετική έκβαση της υλοποίησης των στόχων ως 2030.

Η διδάσκουσα του μαθήματος Δρ. Ζέφη Δημαδάμα

Σε αυτό το πλαίσιο στο μάθημα συμμετείχε ο κ. Δημήτρης  Φατούρος, Υπεύθυνος Επικοινωνίας του ΟΗΕ για την Ελλάδα και την Κύπρο, Κέντρο Πληροφόρησης ΟΗΕ (UNRIC) ο οποίος ανέδειξε τη δική του -εκ των εσω- προσέγγιση με έμφαση στην επικαιρότητα , την πανδημία και τους 17 Στόχους του ΟΗΕ  έχοντας ένα θερμό ακροατήριο φοιτητών και φοιτητριών που παρακολουθήσαν την ομιλία στα πλαίσια του μαθήματος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τη διδάσκουσα του μαθήματος Δρ. Ζέφη Δημαδάμα στην επικοινωνία και την ανταλλαγή απόψεων με τον κ. Φατούρο καθώς οι φοιτητές θέλησαν να τοποθετηθούν, να συζητήσουν αλλά και να εκφράσουν τους φόβους ή τις ενστάσεις τους για τα παραπάνω ζητήματα και την αποτελεσματική εφαρμογή τους. Η ανταπόκριση, αλλά και η αξιολόγηση από τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες ήταν εξαιρετικά θετική και ενθαρρυντική.

Ο Δρ. Γεράσιμος Ροδοθεάτος.

Στόχος επίσης  στο πλαίσιο του μαθήματος, είναι η  ενεργοποίηση της πανεπιστημιακής κοινότητας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Agenda 2030, με τη συνέχιση ομιλιών αλλά και δράσεων ως προς την επίτευξη των 17 Στόχων του ΟΗΕ με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να εμπλέκονται και να αναδεικνύουν “καλές πρακτικές” σταδιακά και σε επιμέρους στόχους όπως ενδεικτικά η διασφάλιση της ειρήνης, των ανθρώπινα δικαιώματα, της δίκαιης ανάπτυξη, της μηδενικής φτώχειας, της καλή υγείας και ευημερίας, της εκπαίδευσης, της ισότητα των φύλων και της αξιοπρεπούς εργασίας χωρίς καμία διάκριση για κανέναν και καμιά.