ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

WORLD BANK

IBRD
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

ΔΙΕΘΝΗΣ ΤPΑΠΕΖΑ ΑΝΑΣΥΓΚPΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

IDA
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙPΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

IFC
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙPΙΑ ΧPΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

MIGA
MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY

ΥΠΗPΕΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕPΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ICSID
INTERNATIONAL CENTER FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤPΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟPΩΝ

Ο Όμιλος Παγκόσμια ς Τράπεζας εξυπηρετεί τρεις σκοπούς: Να καταπολεμήσει τη φτώχεια μακροχρόνια, να βοηθήσει τους ανθρώπους να γίνουν ανεξάρτητοι και να βοηθήσουν και το περιβάλλον, προσφέροντάς τους πόρους, δίνοντάς τους γνώσεις, χτίζοντας ικανότητες και εκπονώντας συνεργασίες στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης είναι ένας εξαίρετος θεσμός που μπορεί να προσελκύσει, να συναρπάσει και να υποστηρίξει αφοσιωμένο προσωπικό με εξαιρετικές ικανότητες που ξέρουν πώς να ακούν και να μαθαίνουν.

World Bank Group
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
U.S.A.
Tel.: 1 202 477 1234
Fax: 1 202 477 6391
On-line: www.worldbank.org

New York Office:
809 United Nations Plaza, 9th Floor
New York, NY 10017
U.S.A.
Tel.: 1 212 963 6008
Fax: 1 212 697 7020