ΥΠΑΤΗ ΑPΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΤΟΥΣ ΠPΟΣΦΥΓΕΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠPΟΓPΑΜΜΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕPIΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠPΟΓPΑΜΜΑ ΔPΑΣΗΣ (UNEP-MAP)

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟPΓΑΝΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ (WHO) – ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤPΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΖΩΟΑΝΘPΩΠΟΝΟΣΩΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟPΓΑΝΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ (WHO) – ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ (IOM) 

EASTMED AND RESPONSIBLE FISHERIES IN THE EASTERN MEDITERRANEAN

UNICEF – ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

SG Acropolis
Ο πρώτος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Τρίγκβε Λι σε επίσκεψη του στην Ακρόπολη. UN Photo, 17 Απριλίου 1951, Αθήνα