Ο Οργανισμός Υγείας του ΟΗΕ αναφέρει ότι το κάπνισμα των ανδρών θα μειωθεί..

Δύο δεκαετίες αυξανόμενου καπνίσματος σε όλο τον κόσμο πρόκειται να αντιστραφούν, όπως πρόβλεψαν οι εμπειρογνώμονες υγείας του ΟΗΕ , αφού αποκάλυψαν στοιχεία που δείχνουν ότι ο αριθμός των αντρών και των αγοριών που καπνίζουν είναι μικρότερος  από πριν.