Ο COVID19 και η Ανάκαμψη του Τουρισμού.

ΤΟΥ ΑΝΤΟΝΙΟ ΓΚΟΥΤΕΡΕΣ, ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΟΗΕ 
Ο τουρισμός είναι ένας από τους πιο σημαντικούς οικονομικούς τομείς στον κόσμο.
Απασχολεί έναν στους 10 ανθρώπους στη Γη και προσφέρει τα προς το ζην σε εκατοντάδες εκατομμύρια άλλους.
Δίνει ώθηση στις οικονομίες και επιτρέπει στις χώρες να ευημερούν.
Αντόνιο Γκουτέρες, Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ
Αντόνιο Γκουτέρες, Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ

Δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να βιώσουν μέρος του πολιτιστικού  και φυσικού  πλούτου και φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά, υπογραμμίζοντας την κοινή μας ανθρωπότητα.

Πράγματι, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι ο ίδιος ο τουρισμός είναι ένα από τα θαύματα του κόσμου.
Για τον λόγο αυτό είναι τόσο  οδυνηρό να βλέπεις πως ο τουρισμός έχει καταστραφεί από την πανδημία του COVID19.
Στους πρώτους πέντε μήνες του έτους, οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις μειώθηκαν περισσότερο από το μισό και περίπου 300  δισεκατομμύρια δολάρια xάθηκαν στον τουριστικό τομέα. Συνολικά περίπου 120 εκατομμύρια απευθείας θέσεις εργασίας στον τουρισμό κινδυνεύουν.
Πολλές από αυτές βρίσκονται στην άτυπη οικονομία, στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών και νέων ανθρώπων.
Η κρίση αποτελεί ένα ισχυρό σοκ για τις αναπτυγμένες αλλά και τις αναπτυσσόμενες χώρες, είναι μία κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ιδιαίτερα για πολλά μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη και κράτη της Αφρικής.
Για τις γυναίκες, τις αγροτικές κοινότητες, τους αυτόχθονες και πολλούς άλλους ιστορικά περιθωριοποιημένους πληθυσμούς, ο τουρισμός έχει αποτελέσει ένα όχημα για την ενσωμάτωση,  τη χειραφέτηση και τη δημιουργία εισοδήματος.
Ο τουρισμός είναι επίσης ένας σημαντικός πυλώνας για τη συντήρηση για την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Η πτώση στα εισοδήματα έχει οδηγήσει σε αυξημένη καταστροφή μέσα και γύρω από τις προστατευόμενες περιοχές και στο κλείσιμο πολλών Τοπίων Παγκόσμιας Κληρονομιάς που έχει στερήσει από πολλές οικογένειες πολύτιμα εισοδήματα.
Είναι απαραίτητο να ξαναχτίσουμε τον τουριστικό τομέα. Αυτό όμως πρέπει να γίνει με έναν ασφαλή ισότιμο και κλιματικά φιλικό τρόπο. Οι εκπομπές του αερίου του θερμοκηπίου που συνδέονται με τις μεταφορές μπορεί να αυξηθούν απότομα εάν η ανάκαμψη δεν είναι αντίστοιχη  με τους στόχους για το κλίμα.
Η υποστήριξη εκατομμυρίων νοικοκυριών που εξαρτώνται από τον τουρισμό σημαίνει την οικοδόμηση μίας βιώσιμης και υπεύθυνης ταξιδιωτικής εμπειρίας που είναι ασφαλής για τις φιλοξενούσες κοινότητες, τους εργαζόμενους και τους ταξιδιώτες.
Για να βοηθήσουμε την ανάκαμψη, έχω προσδιορίσει πέντε τομείς δράσης.
Πρώτον, Να μετριάσουμε τις κοινωνικό οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης.
Δεύτερον.Να οικοδομήσουμε την ανθεκτικότητα σε όλη την  τουριστική αλυσίδα.
Τρίτον. Να μεγιστοποιήσουμε τη χρήση της τεχνολογίας στον τουριστικό τομέα.
Τέταρτο.Να προωθήσουμε την βιωσιμότητα και την πράσινη ανάπτυξη.
Πέμπτον. Να ενισχύσουμε την συνέργειες ώστε ο τουρισμός να υποστηρίξει περαιτέρω  τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Ας εξασφαλίσουμε ότι ο τουρισμός θα ξανακερδίσει τη θέση του ως δημιουργός αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, σταθερού εισοδήματος και της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.