Πρόεδρος της Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών: Δύο ιθαγενείς γλώσσες «πεθαίνουν» κάθε μήνα.

Παρά τις προσπάθειες του ΟΗΕ σε όλο το Διεθνές Έτος Ιθαγενών Γλωσσών να τονίσει την καθημερινή εξαφάνιση των μητρικών γλωσσών σε όλο τον κόσμο, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης  προειδοποίησε την Τρίτη ότι «οι προκλήσεις εξακολουθούν να υπάρχουν».