Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων από ΜΚΟ – Δυνατότητα χρηματοδότησης από το Ταμείο του ΟΗΕ για τη Δημοκρατία (UNDEF) μέχρι 300.000 δολάρια ΗΠΑ ανά έργο.

To Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημοκρατία (UNDEF) προσκαλεί τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών να υποβάλουν προτάσεις προς χρηματοδότηση. Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν στα Αγγλικά ή Γαλλικά μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2019 στο https://www.un.org/democracy…/content/call-project-proposals

Το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τη δημοκρατία (UNDEF) υποστηρίζει διετή προγράμματα που ενισχύουν την κοινωνία των πολιτών, προωθούν τα δικαιώματα του ανθρώπου και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή όλων των ομάδων στις δημοκρατικές διαδικασίες. Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης του UNDEF πηγαίνει στις τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Το UNDEF παρέχει χρηματοδοτήσεις μέχρι 300.000 δολάρια ΗΠΑ ανά έργο.

Οι προτάσεις προς χρηματοδότηση πρέπει να καλύπτουν έναν ή περισσότερους από τους οκτώ παρακάτω βασικούς τομείς:

Ισότητα των φύλων
• Ακτιβισμός στις κοινότητες
• Κράτος δικαίου και ανθρώπινα δικαιώματα
• Συμμετοχή των νέων
• Ενίσχυση της αλληλεπίδρασης της κοινωνίας των πολιτών με την κυβέρνηση
• Μέσα ενημέρωσης και ελευθερία ενημέρωσης
• Γνωστικά εργαλεία
• Εκλογικές διαδικασίες

Στον γύρο αυτόν, η UNDEF θα καλωσορίσει ιδιαίτερα προτάσεις σχετικές με τα μέσα ενημέρωσης και την ελευθερία της πληροφόρησης.

Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά, στα αγγλικά ή στα γαλλικά, στη διεύθυνση https://www.un.org/democracyfund.

Οδηγίες, συχνές ερωτήσεις και παραγείγματα μπορείτε να βρείτε εδώ.