Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση από το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημοκρατία

Το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημοκρατία (UNDEF) υποστηρίζει προγράμματα διάρκειας δύο ετών που ενδυναμώνουν την κοινωνία των πολιτών, προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή όλων των ομάδων στις δημοκρατικές διαδικασίες.

Η μεγάλη πλειοψηφία των κεφαλαίων UNDEF πηγαίνουν σε τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Τα τελευταία 12 χρόνια, η UNDEF έχει υποστηρίξει περισσότερα από 780 έργα σε περισσότερες από 120 χώρες, συνολικού ύψους περίπου 190 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Το UNDEF παρέχει επιχορηγήσεις μέχρι 300.000 δολάρια ΗΠΑ ανά έργο.

Η UNDEF προσκαλεί για υποβολή προτάσεων που καλύπτουν έναν ή περισσότερους από τους οκτώ βασικούς τομείς:

• Ισότητα των φύλων
• Κοινωνικός ακτιβισμός
• Κράτος δικαίου και ανθρώπινα δικαιώματα
• Συμμετοχή των νέων
• Ενίσχυση της αλληλεπίδρασης της κοινωνίας των πολιτών με την κυβέρνηση
• Μέσα ενημέρωσης και ελευθερία ενημέρωσης
• Εκπαιδευτικά Εργαλεία
• Εκλογικές διαδικασίες

Η ετήσια πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Ταμείου για την Δημοκρατία του ΟΗΕ είναι ανοικτή έως τις 18 Ιανουαρίου 2019.

Οι προτάσεις έργων μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά, στα αγγλικά ή στα γαλλικά, στη διεύθυνση https://www.un.org/democracyfund/content/call-project-proposals-open

Οδηγίες, συχνές ερωτήσεις και διδάγματα μπορείτε να βρείτε  επίσης στη διεύθυνση https://www.un.org/democracyfund/content/call-project-proposals-open