Πρόσκληση υποβολής  υποψηφιοτήτων για το βραβείο Νέλσον Μαντέλα των Ηνωμένων Εθνών –  2020      

Το βραβείο καθιερώθηκε τον Ιούνιο του 2014 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου  να αναγνωριστούν  τα επιτεύγματα εκείνων που αφιερώνουν τη ζωή τους στην υπηρεσία της ανθρωπότητας προωθώντας τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών. Το βραβείο  αποτίει  φόρο τιμής στην συναρπαστική  ζωή του Νέλσον Μαντέλα και στην κληρονομιά που άφησε για τη  συμφιλίωση, την πολιτική αλλαγή και τον κοινωνικό μετασχηματισμό.

Το Βραβείο απονεμήθηκε για πρώτη φορά το 2015 σε  δύο εκλεκτές προσωπικότητας. Στην Δρ. Helena Ndume από την Ναμίμπια, οφθαλμίατρο που δούλεψε σε όλη της τη ζωή για τη θεραπεία της τύφλωσης και των οφθαλμικών ασθενειών τόσο στη χώρα της  όσο και σε ολόκληρο τον αναπτυσσόμενο κόσμο και στον πρώην Πρόεδρο της Πορτογαλίας, κ. Jorge Fernando Branco Sampaio, ηγέτη του αγώνα για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα του.

Οι υποψηφιότητες για το βραβείο 2020 θα γίνονται δεκτές έως τις 28 Φεβρουαρίου 2020. Το βραβείο απονέμεται κάθε 5 χρόνια σε μια γυναίκα και έναν άνδρα.

Οι βραβευθέντες θα επιλεχθούν  από  επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών υπό τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, αποτελούμενη από εκπροσώπους έξι κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων από καθεμία από τις πέντε περιφερειακές ομάδες, έναν εκπρόσωπο  της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Νότιας Αφρικής στα Ηνωμένα Έθνη και πέντε εξέχοντα άτομα που θα υπηρετήσουν ως ex officio μέλη. Το Τμήμα Παγκόσμιας Επικοινωνίας των Ηνωμένων Εθνών θα εκτελεί χρέη γραμματείας της επιτροπής.

Οι βραβευθέντες αναμένεται να ανακοινωθούν τον Μάιο του 2020, ενώ τα βραβεία θα απονεμηθούν στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη κατά την διάρκεια του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας του Νέλσον Μαντέλα στις 18 Ιουλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://www.un.org/en/events/mandeladay/mandela_prize.shtml   ή  στο [email protected].

Λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων μπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση https://www.un.org/en/events/mandeladay/mandela_prize_2020.shtml.

Οι υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν στα αγγλικά ή στα γαλλικά έως τις 28 Φεβρουαρίου 2020 στη διεύθυνση:  http://bit.ly/2oYYt3M  (στα αγγλικά)  ή http://bit.ly/2OSPg7v  (στα γαλλικά).

Γραπτές υποψηφιότητες για το βραβείο μπορούν να υποβάλουν:

1) Κυβερνήσεις κρατών-μελών και κρατών παρατηρητών των Ηνωμένων Εθνών.

2) Οντότητες και διακυβερνητικές οργανώσεις που έχουν λάβει διαρκή πρόσκληση να συμμετάσχουν ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις και εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου.

3) Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως τα πανεπιστήμια και τα άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία παρέχουν πρόγραμμα εκπαίδευσης πέραν της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χορηγούν μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και είναι εγκεκριμένα ή / και αναγνωρισμένα ως ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, καθώς και ανεξάρτητα ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα που ασχολούνται αποκλειστικά με την ανθρωπότητα, την προώθηση της συμφιλίωσης και της κοινωνικής συνοχής και την κοινωνική ανάπτυξη.

4) Μη κυβερνητικές οργανώσεις με συμβουλευτικό καθεστώς στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ.

5) ‘Οσοι έχουν λάβει το βραβείο, με την εξάιρεση αυτών που είναι μέλη της  φετινής Επιτροπής.