Σε αυτή την «κρίσιμη στιγμή», ο επικεφαλής του ΟΗΕ καλεί την διάσκεψη για την καταπολέμηση της διαφθοράς για δημιουργία ενιαίου μετώπου.

Διεθνής Διάσκεψη στο Αμπου Ντάμπι: Καθώς μπαίνουμε στη Δεκαετία της Δράσης για να επιτύχουμε τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο κόσμος πρέπει «να ενωθεί ενάντια στη διαφθορά» για να σταματήσει τη συγκέντρωση πολύτιμων πόρων από παράνομες χρηματοοικονομικές ροές.