ΣΤΟΧΟΣ 1 – ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΟΧΟΣ 2 – ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΕΙΝΑ

Athens 1 & 2 Goals

Προσκεκλημένοι ομιλητές:

Ελένη Κατσούλη, Πρόεδρος του ΚΥΑΔΑ, Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων

Απόστολος Βεΐζης, Διευθυντής Προγραμμάτων στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα

Μάνος Ματσαγγάνης, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών