ΣΤΟΧΟΣ 17 – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

sdg 17

Προσκεκλημένοι ομιλητές:

Κωνσταντίνος Μαχαίρας, Πρόεδρος της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη και Διευθυντής του Μη Κυβερνιτικού Οργανισμού “Γη”
Μαρία Αλεξίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική και Κοινωνική Ευθύνη και Διευθύντρια στον “Τιτάνα”
Συμεών Σιδηρόπουλος, Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτικών Επιστημών