ΣΤΟΧΟΣ 4 – ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Sdg 4

Προσκεκλημένοι ομιλητές:

Φίλιππος Πλιακούτας, Καθηγητής στα Εκπαιδευτήρια Αργύρη Λαιμού και τα παιδιά της Δ2 τάξης
Ελένη Ζωγραφάκη, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ
Αλέξης Κόκκος, Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΕΑΠ