A-Z Ευρετήριο ιστότοπου

ΣΤΟΧΟΣ 4 – ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μαθήτριες σε σχολείο στο δυτικό Νταρφούρ. (24 Ιανουαρίου 2011, Σουδάν, UN Photo/Albert González Farran)

Η απόκτηση ποιοτικής εκπαίδευσης είναι η βάση για τη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής και της βιώσιμης ανάπτυξης. Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα και τη φοίτηση στα σχολεία των γυναικών και των κοριτσιών. Οι βασικές γνώσεις γραφής και ανάγνωσης έχουν βελτιωθεί τρομερά. Ωστόσο, απαιτούνται τολμηρότερες προσπάθειες για την υλοποίηση του στόχου της καθολικής εκπαίδευσης.

Στοιχεία και αριθμοί

  • Η φοίτηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στις αναπτυσσόμενες χώρες άγγιξε το 91%, ωστόσο, 57 εκατομμύρια παιδιά εξακολουθούν να μην φοιτούν σε σχολεία.
  • Περισσότερα από τα μισά παιδιά που δεν φοιτούν σε σχολεία ζουν στην Υποσαχάρια Αφρική
  • Εκτιμάται ότι το 50% των παιδιών που δεν φοιτούν στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση ζουν σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις
  • 103 εκατομμύρια νέοι παγκοσμίως παρουσιάζουν βασικές ελλείψεις γραμματισμού με το 60% των νέων να είναι γυναίκες

Ο Στόχος 4 επιδιώκει:

4.1 Έως το 2030, διασφάλιση ότι όλα τα κορίτσια και αγόρια θα ολοκληρώνουν μία ελεύθερη, ισότιμη και ποιοτική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση που οδηγεί σε  αντίστοιχα και τελεσφόρα μαθησιακά αποτελέσματα.
4.2 Έως το 2030, διασφάλιση ότι όλα τα κορίτσια και αγόρια θα έχουν πρόσβαση σε ποιοτική προσχολική ανάπτυξη, φροντίδα και εκπαίδευση, έτσι ώστε να είναι έτοιμα για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
4.3 Έως το 2030, διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης για όλες τις γυναίκες και τους άνδρες σε προσιτή και ποιοτική τεχνική, επαγγελματική και τριτοβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων και των πανεπιστημίων.
4.4 Έως το 2030, ουσιαστική αύξηση του αριθμού των νέων και των ενηλίκων οι οποίοι έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, για απασχόληση, αξιοπρεπή εργασία και επιχειρηματικότητα.
4.5 Έως το 2030, εξάλειψη των διακρίσεων με βάση το φύλο στην εκπαίδευση και διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, για τους ευάλωτους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες, των αυτόχθονων πληθυσμών και των παιδιών που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση.
4.6 Έως το 2030, διασφάλιση ότι η νεολαία στο σύνολό της καθώς και ένα σημαντικό ποσοστό ενηλίκων, τόσο ανδρών όσο και γυναικών, θα πετύχουν τον γραμματισμό και τον αριθμητισμό.
4.7 Έως το 2030, διασφάλιση ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τη γνώση και θα καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω, μεταξύ άλλων, της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον βιώσιμο τρόπο ζωής, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, της προαγωγής της κουλτούρας της ειρήνης και της μη-βίας, της ταυτότητας του παγκόσμιου πολίτη, καθώς και μέσω της αναγνώρισης της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της συμβολής του πολιτισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη.
4.α Οικοδόμηση και αναβάθμιση εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών και των ατόμων με αναπηρίες, λαμβάνοντας υπόψη το θέμα του φύλου, και παροχή ασφαλών, ειρηνικών, συμμετοχικών και αποδοτικών μαθησιακών περιβαλλόντων για όλους.
4.β Έως το 2020, ουσιαστική επέκταση, σε παγκόσμιο επίπεδο, του αριθμού των διαθέσιμων υποτροφιών στις αναπτυσσόμενες χώρες, και ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες, στα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη και στις αφρικανικές χώρες, έτσι ώστε να προωθηθούν οι εγγραφές στην ανώτατη εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων της επαγγελματικής κατάρτισης, των τεχνολογιών της πληροφορίας και  επικοινωνίας, καθώς και τεχνικών, μηχανολογικών και επιστημονικών προγραμμάτων, στις ανεπτυγμένες και άλλες αναπτυσσόμενες χώρες.
4.γ Έως το 2030, ουσιαστική αύξηση της προσφοράς καταρτισμένων δασκάλων, μέσω, μεταξύ άλλων, της διεθνούς συνεργασίας για την κατάρτιση του διδακτικού προσωπικού στις αναπτυσσόμενες χώρες και ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και τα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη.

Πρόσφατα άρθρα

24 Οκτωβρίου – 75η επέτειος OHE. Αντόνιο Γκουτέρες: Τα Ηνωμένα Έθνη ανήκουν σε εσάς. Στον κόσμο μας σήμερα, έχουμε ένα κοινό εχθρό. Τον COVID-19.

24 Οκτωβρίου 2020 - 75η επέτειος των Ηνωμένων Εθνών. Μήνυμα Αντόνιο Γκουτέρες, Γενικού Γραμματέα Ηνωμένων Εθνών. Αγαπητοί φίλοι, H 75η επέτειος των Ηνωμένων Εθνών τιμάται στο...

17.10. 2020 – Διεθνής Ημέρα για τη Μείωση της Φτώχειας A.Γκουτέρες: Η πανδημία αποτελεί μία κρίση για τους πιο φτωχούς του κόσμου.

17 Οκτωβρίου 2020 - Διεθνής Ημέρα για τη Μείωση της Φτώχειας Μήνυμα Αντόνιο Γκουτέρες, Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ: Η πανδημία του COVID-19 αποτελεί μία διπλή κρίση για...

16/10/2020-Παγκόσμια Ημέρα Τροφίμων Αντόνιο Γκουτέρες: Σε έναν κόσμο αφθονίας, εκατοντάδες εκατομμύρια πεινάνε.

16 Οκτωβρίου 2020 - Παγκόσμια Ημέρα Τροφίμων Μήνυμα Αντόνιο Γκουτέρες, Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ: Το φετινό βραβείο Nόμπελ Ειρήνης στο Πρόγραμμα Επισιτισμού των Ηνωμένων Εθνών, αναγνωρίζει το...

Διεθνής Ημέρα Μείωσης Φυσικών Καταστροφών. Αντόνιο Γκουτέρες: Ο COVID-19 μας έχει δείξει ότι οι συστηματικοί κίνδυνοι απαιτούν τη διεθνή συνεργασία.

13 Οκτωβρίου 2020 - Διεθνής Ημέρα Μείωσης Φυσικών Καταστροφών Μήνυνα Αντόνιο Γκουτέρες, Γενικού Γραμματέας ΟΗΕ:Ο COVID-19 μας έχει δείξει ότι οι συστηματικοί κίνδυνοι απαιτούν τη...

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας. Αντόνιο Γκουτέρες: Μην αγνοούμε την ανάγκη για μαζική αύξηση της επένδυσης στην ψυχική υγεία.

10 Οκτωβρίου 2020 - Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας Μήνυμα Αντόνιο Γκουτέρες, Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ. Περίπου ένα δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ζουν με μία ψυχική...