ΣΤΟΧΟΣ 9 – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

sdg 9

Προσκεκλημένοι ομιλητές:

Σωτήρης Πετρόπουλος,Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ.Πάνος Σαμάνης Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Νεοφυών Επιχειρήσεων
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου του ΣΕΒ
Δημήτρης Βέργας, Διευθυντής Επικοινωνίας του ΣΕΒ
Κώστας Φωτάκης, Αναπληρωτής Υπουργός ‘Ερευνας και Καινοτομίας