Τα Ηνωμένα Έθνη καταβάλουν προσπάθειες για φθηνότερη ινσουλίνη.

https://news.un.org/en/story/2019/11/1051241