Τα Λογότυπα των 17 Στόχων και οι pdfόροι χρήσης τους

SDG Icon Poverty

Τα Λογότυπα των 17 Στόχων και οι  χρήσης τους.