Τα φυτά, o «βασικό πυρήνας για τη ζωή στη Γη», υπό αυξανόμενη απειλή, προειδοποιεί ο Οργανισμός Τροφίμων του ΟΗΕ.

Τα φυτά, τα οποία αποτελούν το 80% των τροφίμων που καταναλώνουμε και παράγουν το 98% του οξυγόνου που αναπνέουμε, είναι “υπό συνεχή και αυξανόμενη απειλή από παράσιτα και ασθένειες”, προειδοποίησε η Οργάνωση Τροφίμων του ΟΗΕ, στην έδρα του οργανισμού στη Ρώμη, σε εκδήλωση για το 2020 ως Διεθνές Έτος Υγείας των Φυτών.