Τα Ηνωμένα Έθνη είναι ένας διεθνής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1945 και είναι αφοσιωμένος  στη διατήρηση της διεθνής ειρήνης και ασφάλειας, στην ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των εθνών, στην προώθηση της κοινωνικής προόδου, του καλύτερου βιοτικού επιπέδου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Λόγω του μοναδικού διεθνούς χαρακτήρα του και των εξουσιών που απορρέουν από τον ιδρυτικό του Χάρτη, ο Οργανισμός αναλαμβάνει δράση σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και λειτουργεί ως φόρουμ για τα 193 κράτη μέσω της Γενικής Συνέλευσης, του Συμβουλίου Ασφαλείας, του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου και άλλων οργάνων και επιτροπών.

Το έργο των Ηνωμένων Εθνών αφορά κάθε  γωνιά της γης και επικεντρώνεται σε ένα ευρύ φάσμα θεμελιωδών ζητημάτων, όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντος και των προσφύγων, η αρωγή σε καταστροφές και η άμβλυνση των επιπτώσεων τους, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, καθώς και ο αφοπλισμός και η μη διάδοση των όπλων.

Τον Σεπτέμβριο του 2015, οι ηγέτες του κόσμου συναντήθηκαν στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη και ενέκριναν ομόφωνα την Ατζέντα του 2030 για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, ένα νέο παγκόσμιο πρότυπο ανάπτυξης το οποίο θα εξασφαλίσει ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω.

Οι 17 Στόχοι για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (SDGs, ΣΒΑ) αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ιστορικής Ατζέντας για την αλλαγή. Βασιζόμενοι στην επιτυχία των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (MDGs), οι Στόχοι για την Βιώσιμη Ανάπτυξη στοχεύουν στον τερματισμό όλων των μορφών φτώχειας. Καθολικοί και αδιαίρετοι, οι 17 Στόχοι του ΟΗΕ καλούν για δράση όλες τις χώρες – ανεπτυγμένες, αναπτυσσόμενες και μεσαίου εισοδημάτος – για να προωθήσουν την ευημερία προστατεύοντας παράλληλα τον πλανήτη  έως το 2030.

SDG_bannerTOP_elΟι ΣΒΑ τέθηκαν επίσημα σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2016. Κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και η κοινωνία των πολιτών έχουν αρχίσει να κινητοποιούν τις προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων, ευθυγραμμίζοντας τις προτεραιότητές τους με τους ΣΒΑ και υιοθετώντας σχέδια για την επίτευξη τους.

Οι 17 Στόχοι είναι:

Στόχος 1      Δίνουμε τέλος σε όλες τις μορφές της φτώχειας, παντού

Στόχος 2      Δίνουμε τέλος στην πείνα, επιτυγχάνουμε την επισιτιστική ασφάλεια,
βελτιώνουμε τη διατροφή και προάγουμε τη βιώσιμη γεωργία

Στόχος 3      Διασφαλίζουμε μία ζωή με υγεία και προάγουμε την ευημερία για όλους,
σε όλες τις ηλικίες

Στόχος 4      Διασφαλίζουμε την ελεύθερη, ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση, προάγοντας
τις δια βίου μάθησης ευκαιρίες για όλους

Στόχος 5      Επιτυγχάνουμε την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση όλων των γυναικών και των κοριτσιών

Στόχος 6      Διασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα και τη βιώσιμη διαχείριση του νερού και των
εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους

Στόχος 7      Διασφαλίζουμε την πρόσβαση σε οικονομική, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη
ενέργεια για όλους

Στόχος 8      Προάγουμε τη διαρκή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη
καθώς και την πλήρη και παραγωγική απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία για όλους

Στόχος 9      Δημιουργούμε ανθεκτικές υποδομές, προάγουμε την ανοιχτή και βιώσιμη
βιομηχανοποίηση και ενθαρρύνουμε την καινοτομία

Στόχος 10    Μειώνουμε την ανισότητα εντός και μεταξύ των χωρών

Στόχος 11    Δημιουργούμε ασφαλείς, προσαρμοστικές, βιώσιμες πόλεις και ανθρώπινους
οικισμούς, χωρίς αποκλεισμούς

Στόχος 12    Διασφαλίζουμε τη βιώσιμη κατανάλωση και τις βιώσιμες μεθόδους παραγωγής

Στόχος 13     Αναλαμβάνουμε άμεση δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
και των συνεπειών της

Στόχος 14    Προστατεύουμε και χρησιμοποιούμε με βιώσιμο τρόπο τους ωκεανούς, τις
θάλασσες και τους θαλάσσιους πόρους για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Στόχος 15    Προστατεύουμε, αποκαθιστούμε και προωθούμε τη βιώσιμη χρήση των χερσαίων οικοσυστημάτων, διαχειριζόμαστε με βιώσιμο τρόπο τα δάση, καταπολεμούμε την ερημοποίηση, αναστρέφουμε την υποβάθμιση του εδάφους και σταματούμε την απώλεια της βιοποικιλότητας

Στόχος 16    Προάγουμε ειρηνικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, παρέχουμε πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους και οικοδομούμε αποτελεσματικούς, υπεύθυνους και συμμετοχικούς θεσμούς σε όλα τα επίπεδα

Στόχος 17     Ενισχύουμε τα μέσα εφαρμογής και ανανεώνουμε την Παγκόσμια Συνεργασία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Οι 17 ΣΒΑ αποτελούν την καλύτερη πορεία προς την ευημερία των πολιτών, ταυτόχρονα με  την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Οι οργανισμοί της οικογένειας των Ηνωμένων Εθνών

Η οικογένεια των οργανώσεων των Ηνωμένων Εθνών αποτελείται από τη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών, τα Ταμεία και τα Προγράμματα όπως το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF) και το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP), οι ειδικευμένες υπηρεσίες, όπως την Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (UNESCO) και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), καθώς και άλλους συναφείς οργανισμούς.

Τα Ταμεία και τα Προγράμματα είναι επικουρικά όργανα της Γενικής Συνέλευσης. Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες συνδέονται με τα Ηνωμένα Έθνη μέσω ειδικών συμφωνιών και δίνουν αναφορά στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο ή/και στη Γενική Συνέλευση.

Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών

Η Γραμματεία – ένα παγκόσμιο προσωπικό που εργάζεται σε όλο τον κόσμο – διεκπεραιώνει τις καθημερινές εργασίες του Οργανισμού. Υπηρετεί τα άλλα κύρια όργανα των Ηνωμένων Εθνών και διαχειρίζεται τα προγράμματα και τις πολιτικές που καθορίζονται από αυτά. Επικεφαλής του είναι ο Γενικός Γραμματέας ο οποίος διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου Ασφαλείας για πενταετή θητεία, με δυνατότητα ανανεώσης της θητείας. Τα καθήκοντα που επιτελεί η Γραμματεία ποικίλουν όπως και τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη. Από τη διαχείριση ειρηνευτικών επιχειρήσεων έως τη διαμεσολάβηση σε διεθνείς διαφορές και από την εξέταση των κοινωνικοοικονομικών τάσεων και τα ανθρώπινα δικαιώματα έως τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τα μέλη του προσωπικού της Γραμματείας ενημερώνουν επίσης τα ΜΜΕ σχετικά με το έργο του Οργανισμού. Διοργανώνουν διεθνείς διασκέψεις πάνω σε θέματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Κάνουν επίσης τη διερμηνεία σε ομιλίες και μεταφράζουν έγγραφα στις έξι επίσημες γλώσσες του Οργανισμού – Αγγλικά, Αραβικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Κινέζικα και Ρωσικά.

Αυτός ο ιστότοπος (https://careers.un.org/lbw/Home.aspx) παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις εργασίας μόνο στη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών. Για θέσεις εργασίας σε άλλους οργανισμούς της οικογένειας του ΟΗΕ, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Σύνδεσμοι με άλλες σελίδες εύρεσης εργασίας του συστήματος του ΟΗΕ στο τέλος της αγγλικής σελίδας