Το Συμβούλιο Ασφαλείας εγκρίνει ομόφωνα την επέκταση της αποστολής του ΟΗΕ σχετικά με το πολιτικό αδιέξοδο στην Κύπρο

Το ψήφισμα 2453 επαναβεβαιώνει τη θέση του ΟΗΕ για την Κύπρο, προτρέποντάς την να ανανεώσει τη δέσμευσή της για τη δημιουργία ενός ομοσπονδιακού κράτους και τονίζει ότι το σημερινό status quo δεν είναι βιώσιμο. Ωστόσο, δεν έχουν προγραμματιστεί νέες συνομιλίες μεταξύ των ελληνοκυπριακών και τουρκοκυπριακών αρχών.

Η τελευταία έκθεση του Γενικού Γραμματέα για την επιχείρηση των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο αναφέρει ότι οι δύο κοινότητες επιθυμούν μια ειρηνευτική διαδικασία “πιο περιεκτική, διαφανή και αντιπροσωπευτική του λαού τους” και ότι η αβεβαιότητα που περιβάλλει το μέλλον των διαπραγματεύσεων φαίνεται να παρεμποδίζει την πολιτική δέσμευση και να διακινδυνεύει να υπονομεύσει την επανένωση της χώρας. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια εξακολουθούν να υπάρχουν υψηλά επίπεδα αμοιβαίας δυσπιστίας, παρά το αυξανόμενο επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών στο νησί της Μεσογείου.

Η κύρια θετική εξέλιξη που αναφέρεται στην έκθεση της UNFICYP είναι το άνοιγμα δύο νέων σημείων διέλευσης των συνόρων, τα οποία χωρίζονται από μια ζώνη ασφαλείας που διατηρεί η UNFICYP. Ένα από τα σημεία διασταύρωσης, η περιοχή Δερύνεια, άνοιξε την ευρύτερη περιοχή της Αμμοχώστου – μια πυκνοκατοικημένη περιοχή με μακρά ιστορία υποστήριξης της ενδοκοινοτικής επικοινωνίας και συνεργασίας. Η κατάσταση, παράλληλα με τις γραμμές κατάπαυσης του πυρός, παραμένει σταθερή, αλλά οι αντιτιθέμενες δυνάμεις σε κάθε πλευρά παραμένουν έντονα οπλισμένες και η ένταση μεταξύ τους, ενώ βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο, παραμένει “πάντα παρούσα”.

Το ψήφισμα προτρέπει την εφαρμογή των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως η ανάπτυξη του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σε όλο το νησί, και καλεί τους ηγέτες και των δύο πλευρών να προωθήσουν την εκπαίδευση για την Ειρήνη, και να βελτιώσουν την ατμόσφαιρα των διαπραγματεύσεων του διακανονισμού με εποικοδομητικά μέσα και εναρμονισμένα μηνύματα.