11 Φεβρουαρίου 2019 – Διεθνής Ημέρα για τις Γυναίκες και τα Κορίτσια στην Επιστήμη

Αντόνιο Γκουτέρες, ΓΓ ΟΗΕ : Οι δεξιότητες στον τομέα της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών κινούν στην καινοτομία και είναι κρίσιμης σημασίας  για την επίτευξη των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι ζωτικής σημασίας σε όλους αυτούς τους τομείς. Παρ ‘όλα αυτά  παραμένουν τραγικά υποεκπροσωπούμενες. Τα φυλετικά στερεότυπα, η έλλειψη ορατών προτύπων και οι μη  υποστηρικτικές ή ακόμη και εχθρικές  πολιτικές και περιβάλλοντα, μπορούν να τις εμποδίσουν από τονα ακολουθήσουν  τις σταδιοδρομίες τους.

Ο κόσμος δεν έχει την πολυτέλεια να στερηθεί τη συμβολή του μισού πληθυσμού μας. Χρειαζόμαστε συντονισμένες προσπάθειες για να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια.

Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις παρανοήσεις σχετικά με τις ικανότητες των κοριτσιών.

Πρέπει να προωθήσουμε την πρόσβαση στις ευκαιρίες μάθησης για τις γυναίκες και τα κορίτσια, ιδίως στις αγροτικές περιοχές.

Και πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να αλλάξουμε την κουλτούρα του χώρου εργασίας, έτσι ώστε τα κορίτσια που ονειρεύονται να γίνουν  επιστήμονες, μηχανικοί και μαθηματικοί να μπορούν να απολαύσουν την  επαγγελματική σταδιοδρομία τους σε αυτούς τους τομείς.

 Ας διασφαλίσουμε ότι κάθε κορίτσι, παντού, έχει την ευκαιρία να πραγματοποιήσει τα όνειρά του, να μεγαλώσει τη δύναμή του και να συμβάλει σε ένα βιώσιμο μέλλον για όλους.