Αντόνιο Γκουτέρες: Nα εξαλείψουμε οριστικά τη βία κατά των γυναικών. 

25 Νοεμβρίου 2020 
 
Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
 
Μήνυμα Αντόνιο Γκουτέρες, Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ 

Η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών αποτελεί  μία παγκόσμια πρόκληση για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Η πανδημία COVID-19  έχει αποκαλύψει  περαιτέρω το ζήτημα αυτό ως μία παγκόσμια έκτακτη ανάγκη που απαιτεί επείγουσα δράση.  Σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους χώρους και από όλους τους ανθρώπους. Οι κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες της πανδημίας ωθεί δυσανάλογα τις γυναίκες και τα κορίτσια στη φτώχεια, ενώ ο κίνδυνος της βίας εναντίον τους αυξάνεται. 

 
Τον Απρίλιο κάλεσα τη διεθνή κοινότητα να εργαστεί για να θέσει τέλος στη σκιώδη πανδημία της έμφυλης  βίας μια και καλή. Επαναλαμβάνω και ξαναεγκαινιάζω αυτή την έκκληση σήμερα. 
 
Η παγκόσμια κοινότητα πρέπει να ακούσει τη φωνή και τις εμπειρίες των γυναικών και των κοριτσιών και να λάβει υπόψη  τις ανάγκες τους και  ιδιαίτερα των θυμάτων και όσων αντιμετωπίζουν πολλαπλές και αλληλοδιασταυρούμενες  μορφές διακρίσεων. Πρέπει επίσης να θέσουμε ως προτεραιότητα τις ηγετικές ικανότητες  των γυναικών για την ανεύρεση λύσεων και να συμπεριλάβουμε τους άντρες σε αυτό τον αγώνα. 
 
Η δράση πρέπει να περιλαμβάνει την τακτική και ευέλικτη χρηματοδότηση για τις οργανώσεις δικαιωμάτων των γυναικών που πολύ συχνά δρουν ως άμεση επέμβαση  κατά τη διάρκεια των κρίσεων. Είναι κρίσιμης σημασίας οι υπηρεσίες για τα θύματα της βίας να παραμείνουν ανοικτές και με αρκετούς  πόρους και να εφαρμόζονται  μέτρα για την  υποστήριξης της υγείας, της κοινωνικής και  δικαστικής απόκρισης . 
 
Τα μέτρα αυτά δεν πρέπει να εστιάζουν μόνο στην επέμβαση όταν η βία κατά των γυναικών εμφανίζεται. Πρέπει επίσης να προλαμβάνουν τη βία  με την αντιμετώπιση των κοινωνικών στερεοτύπων και των ανισορροπιών εξουσίας, ενώ η αστυνομία και τα δικαστικά συστήματα πρέπει να αυξήσουν την λογοδοσία των ενόχων  και να θέσουν τέρμα στην ατιμωρησία. 
 
Στη σημερινή ημέρα ας διπλασιάσουμε τις προσπάθειες για να εξαλείψουμε οριστικά τη  βία κατά των γυναικών.