Παράταση της Πρωτοβουλίας Σιτηρών της Μαύρης Θάλασσας την ημέρα λήξης της προθεσμίας.

© UNOCHA/Levent Kulu Μια κοινή μη στρατιωτική ομάδα επιθεώρησης αποτελούμενη από αξιωματούχους της Ρωσικής Ομοσπονδίας, του Türkiye, της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Εθνών επισκέφθηκε το εμπορικό πλοίο Razoni στις 3 Αυγούστου 2022.

Η Πρωτοβουλία Σιτηρών της Μαύρης Θάλασσας, μια συμφωνία με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ με στόχο τον εφοδιασμό των αγορών με τρόφιμα και λιπάσματα εν μέσω παγκόσμιων ελλείψεων και αυξανόμενων τιμών, που επιδεινώθηκαν από τον πόλεμο της Ουκρανίας, παρατάθηκε το Σάββατο, την ημέρα που επρόκειτο να λήξει.

Η ανακοίνωση έγινε από το γραφείο του εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ το Σάββατο, το οποίο τόνισε ότι η Πρωτοβουλία επιτρέπει τη «διευκόλυνση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας για τις εξαγωγές σιτηρών και συναφών τροφίμων και λιπασμάτων, συμπεριλαμβανομένης της αμμωνίας, από καθορισμένους ουκρανικούς θαλάσσιους λιμένες».

Μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η Πρωτοβουλία ήταν ένας από τους λίγους τομείς στους οποίους η ρωσική και η ουκρανική κυβέρνηση κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία. Προέκυψε ως απάντηση στην απότομη αύξηση των τιμών των τροφίμων και των λιπασμάτων σε όλο τον κόσμο: η Ρωσία και η Ουκρανία είναι οι κύριοι προμηθευτές αυτών των προϊόντων στις παγκόσμιες αγορές και η ικανότητά τους να εξάγουν περιορίστηκε σημαντικά μόλις άρχισαν οι εχθροπραξίες.

Από την υπογραφή της Πρωτοβουλίας τον Ιούλιο του 2022, περίπου 25 εκατομμύρια μετρικοί τόνοι σιτηρών και τροφίμων έχουν μεταφερθεί σε 45 χώρες και η πρωτοβουλία έχει πιστωθεί ότι συνέβαλε στην ηρεμία των παγκόσμιων τιμών των τροφίμων, οι οποίες έφτασαν σε ιλιγγιώδη υψηλά επίπεδα τον Μάρτιο του 2022. Μετά την εφαρμογή της πρωτοβουλίας, οι τιμές άρχισαν να μειώνονται και, ένα χρόνο αργότερα, μειώθηκαν κατά 18% περίπου.

Η συμφωνία διαμεσολαβήθηκε από τον ΟΗΕ και την κυβέρνηση της Τουρκίας, την  οποία τα Ηνωμένα Έθνη  ευχαρίστησαν για τη διπλωματική και επιχειρησιακή της υποστήριξη: στο πλαίσιο της συμφωνίας, δημιουργήθηκε ένα Κοινό Κέντρο Συντονισμού (ΜΣΕ) στην Κωνσταντινούπολη, για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Πρωτοβουλίας.

Τα Ηνωμένα ΄Ρθνη επαναβεβαίωσαν την ισχυρή δέσμευση του ΟΗΕ και στις δύο συμφωνίες και περιέγραψε την Πρωτοβουλία σιτηρών της Μαύρης Θάλασσας, μαζί με το Μνημόνιο Κατανόησης για την προώθηση των ρωσικών προϊόντων διατροφής και λιπασμάτων στις παγκόσμιες αγορές, ως «κρίσιμης σημασίας για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, ειδικά για τις αναπτυσσόμενες χώρες».