Ενημέρωση των κατευθυντήριων γραμμών από τον ΟΗΕ , για επιτυχή επανένταξη των πρώην πολεμιστών στην πολιτική ζωή.

 

Τα αυξανόμενα εμπόδια που εμποδίζουν τους πρώην πολεμιστές να επιστρέψουν σε μια ειρηνική πολιτική ζωή έχουν ωθήσει τον ΟΗΕ να ενημερώσει τις τυποποιημένες πρακτικές του, σε μια προσπάθεια να διασφαλίσει ότι οι πρακτικές αυτές θα παραμείνουν «κατάλληλες για τα επόμενα χρόνια».