Η Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης γιορτάζει ως ένα αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης ζωής.

Επτά δεκαετίες έργου των Ηνωμένων Εθνών για την ανάπτυξη νέων προτύπων και συστημάτων μεταδοσης γιορτάζονται την Πέμπτη. Η Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης, ένας ετήσιος εορτασμός αναγνωρίζει το ρόλο της τηλεόρασης ως κύρια πηγή πληροφόρησης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας.