20 Φεβρουαρίου 2019 – Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης με θέμα: Αν θέλετε Ειρήνη & Ανάπτυξη, εργαστείτε για Κοινωνική Δικαιοσύνη

Η κοινωνική δικαιοσύνη αποτελεί βασική αρχή για την ειρηνική και  ευημερούσα συνύπαρξη εντός και μεταξύ των εθνών. Υποστηρίζουμε τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, όταν προωθούμε την ισότητα των φύλων ή τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών και των μεταναστών.

Προωθούμε την κοινωνική δικαιοσύνη όταν καταρρίπτουμε τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι λόγω φύλου, ηλικίας, φυλής, εθνότητας, θρησκείας, πολιτισμού ή αναπηρίας.

Για τα Ηνωμένα Έθνη, ο στόχος  της κοινωνικής δικαιοσύνης για όλους αποτελεί τον πυρήνα της παγκόσμιας αποστολής μας για την προώθηση της ανάπτυξης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η υιοθέτηση από τη  Διεθνή Οργάνωση Εργασίαςτης Διακήρυξης της Κοινωνικής Δικαιοσύνης για μια Δίκαιη Παγκοσμιοποίηση (ILO) είναι μόνο ένα πρόσφατο παράδειγμα της δέσμευσης του συστήματος του ΟΗΕ για κοινωνική δικαιοσύνη. Η Διακήρυξη επικεντρώνεται στην εξασφάλιση δίκαιων αποτελεσμάτων για όλους, μέσω της απασχόλησης, της κοινωνικής προστασίας, του κοινωνικού διαλόγου και των θεμελιωδών αρχών και δικαιωμάτων στην εργασία.

Η Διεθνή Οργάνωση Εργασίας εκτιμά ότι σήμερα περίπου 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε ευαίσθητες και  καταστάσεις συγκρούσεων, εκ των οποίων περισσότεροι από 400 εκατομμύρια είναι ηλικίας από 15 έως 29 ετών.

Η δημιουργία θέσεων εργασίας, οι καλύτερη ποιότητα εργασίας και η καλύτερη πρόσβαση στην απασχόληση για το κατώτατο 40%, μπορούν να αυξήσουν τα εισοδήματα και να συμβάλουν σε πιο συνεκτικές και δίκαιες κοινωνίες και, συνεπώς, είναι σημαντικοί παράγοντες  για την πρόληψη των βίαιων συγκρούσεων και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θα προκύψουν από τις συγκρούσεις.